សេវាសាធារណៈ

សេវា​ទទួលលិខិត​ប្រកាស​ប្រចាំឆ្នាំ ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​
បរិយាយអំពីសេវាសេវា​នេះ ត្រូវ​ផ្តល់​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ចំពោះ​ការ​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ប្រចាំឆ្នាំ ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​
មូលដ្ឋានគតិយុត្តប្រកាស​លេខ ១១៤៦ សហវ​-ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​អគ្គ​នា​-យក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកាស​លេខ ៧២៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការបញ្ឈប់​ការ​លក់​ឯកសារ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ​
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈទទួលលិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​
កម្រៃសេវាសាធារណៈ០ រៀល​
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ១ ឆ្នាំ​
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈភ្លាម​ៗ (តាមលំដាប់​លំដោយ​) នៃ​ថ្ងៃធ្វើការ​
ឯកសារតម្រូវសម្រាប់​អ្នកជាប់ពន្ធ​ចាស់​ប័ណ្ណ​សម្គាល់ការ​បង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ (អ្នកធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ជោគជ័យ​)បង្កាន់ដៃ​បញ្ជាក់​ការ​បង់ប្រាក់​ពន្ធ​ឆ្នាំ​ចាស់ (អ្នកធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​មិនទាន់​ជោគជ័យ​)។សម្រាប់​អ្នក​ចុះបញ្ជី​ថ្មី​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន (ច្បាប់​ថតចម្លង​)សៀវភៅ​គ្រួសារ ឬសៀវភៅ​ស្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់​ទីលំនៅ(ច្បាប់​ថតចម្លង​)
ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ ឬលិខិត​ផ្ទេរសិទ្ធិ​កាន់កាប់​ដីធ្លី ឬកិច្ច​សន្យា​ទិញ​លក់ (ច្បាប់​ថតចម្លង​) លេខទូរស័ព្ទ និង​អ៊ី​ម៉ែ​ល (e-mail​)
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋានសាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត​-ខណ្ឌ (អាសយដ្ឋាន​មាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ឧប​សម្ព័ន្ធ​ភ្ជាប់​)
ពេលម៉ោងបំពេញការងារម៉ោង ៨:០០ នាទី​ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤:៤៥ នាទី​រសៀល​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន)ប្រអប់​សំបុត្រ​ទទួលពាក្យ​បណ្ដឹង​ដែល​មាននៅ​តាម​អង្គភាព​ពន្ធដារ​
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមួយសាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត​-ខណ្ឌ​

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ