ព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានចំនួន ២ ពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី៩ ខែ​ធ្នូ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ