ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួប​សម្ដែង​ការគួរសម​រវាង​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋ​មន្រ្ដី រដ្ឋ​មន្រ្ដី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម Article IV នៃ​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ
ថ្ងៃទី៨ ខែ​កញ្ញា ២០២២

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ទទួលការ​ចូល​ជួបពិភាក្សា​ការ​ងា​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម Article IV នៃ​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​លោក Alasdair Scott ប្រធាន​ក្រុម​បេសកកម្ម និង​មានការ​ចូលរួម​ដោយ​លោក Yasuhisa Ojima តំណាង​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ។

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ