ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រេច​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម បុរេ​ប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម​នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ចាប់ផ្ដើម​អនុវត្ត​ការងារ​ជួសជុល​ទំនប់​អាង​ទឹក​អូរចាប ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​កំភុន ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​មិថុនា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ