ព័ត៌មានផ្សេងៗ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​រវាង​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​លោកជំទាវ Victoria Kwakwa អនុប្រធាន​ធនាគារពិភពលោក ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​ខាងកើត និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ទទួល​ជួប​លោកជំទាវ Victoria Kwakwa អនុប្រធាន​ធនាគារពិភពលោក​ប្រចាំ តំបន់​អាស៊ី​ខាងកើត ន

ថ្ងៃទី១៤ ខែ​កញ្ញា ២០២១

Keynote Address by Akka Pundit Sapheacha Aun Pornmoniroth Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance, At the 5th International Conference on Nation-Building 2021 Under the Theme “Economic Policies for Crisis Recovery and Nation-Building” 08 September 2021, via Videoconference

https://www.youtube.com/watch?v=ZmjziAUFt3A You can watch Keynote Address by Akka Pundit Sapheacha Aun Pornmoniroth Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance here.

ថ្ងៃទី៩ ខែ​កញ្ញា ២០២១

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ស្តីអំពី សេចក្ដីព្រាង​ផែនការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត ស្ដីពី​ការ​បើក​ទទួល​ទេសចរណ៍​សុវត្ថិភាព

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋ-មន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (គ.ស.ហ.) បាន​ដឹកនាំ

ថ្ងៃទី២ ខែ​កញ្ញា ២០២១

សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មការ​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ សី្ដ​ពី ការ​ត្រួតពិនិត្យ​តាមដាន​វឌ្ឍនភាព នៃ​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​កែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ដំណាក់កាល​ទី ៣ បូក ២ ប្រចាំឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០២១

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការងារ​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (គ

ថ្ងៃទី២៤ ខែ​សីហា ២០២១

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​រវាង​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​លោកស្រី Maryam Salim ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​របស់​ការិយាល័យ​ធនាគារពិភពលោក ប្រចាំ​កម្ពុជា

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ទទួល​ជួប​សម្តែង​ការគួរសម និង​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោកស្រី Maryam Salim ប្រធាន​គ្រប់គ្រ

ថ្ងៃទី២៤ ខែ​សីហា ២០២១

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​រវាង ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ ឯកឧត្តម PABLO KANG ឯកអគ្គ​រាជទូត​នៃ​ប្រទេស​អូ​ស្រ្ដា​លី ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជា​ប្រធាន​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ ឯកឧត្តម PABLO KANG

ថ្ងៃទី១៨ ខែ​សីហា ២០២១