ព័ត៌មានផ្សេងៗ

សេចក្តី​ជូនដំណឹង​សម្រាប់​សារព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួប​សម្តែង​ការគួរសម​រវាង ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​លោក Jean-Pierre Marcelli នាយក AFD ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២, នៅ​ទីស្ដីការ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត- សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ទទួល​ជួប​សម្តែង​ការគួរសម និង​ពិភាក្

ថ្ងៃទី២០ ខែ​កញ្ញា ២០២២

សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្ដីពី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​រវាង ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​ប្រតិភូ​ធនាគារ​វឌ្ឍនៈ​អាស៊ី​ចំកាត់ (ABA)

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២, នៅ​ទីស្ដីការ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ទទួល​ជួប និង​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ

ថ្ងៃទី២០ ខែ​កញ្ញា ២០២២

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួប​សម្ដែង​ការគួរសម​រវាង​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋ​មន្រ្ដី រដ្ឋ​មន្រ្ដី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម Article IV នៃ​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ទទួលការ​ចូល​ជួបពិភាក្សា​ការ​ងា​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម Article IV នៃ​មូលនិធិ​រូបិយវត្

ថ្ងៃទី៨ ខែ​កញ្ញា ២០២២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លើ​សេចក្តី​ព្រាង​គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ប្រៃសណីយ៍ ២០២២-២០៣០

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋ-មន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ(គ.ស.ហ.) បាន​ដឹកនាំ

ថ្ងៃទី២៨ ខែ​កក្កដា ២០២២