រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជូ គឹមឡេង

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជូ គឹមឡេង
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. CHOU KIMLENG

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ជូ គឹមឡេង
H.E. CHOU Kimleng
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៤៨
17 July 1948
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ភូមិរំលង ឃុំទ្រៀល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
Romlong Village, Triel Commune, Baray District, Kampong Thom Province.
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
កម្រិតវប្បធម៌
២០១០-២០១២
2010-2012
សិក្សាបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត និងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៅឆ្នាំ២០១២ នៅសកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន (Western University)
Studied and graduated with a PhD degree from Western University.
២០០៦-២០០៧
2006-2007
សិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ និងទទួលបានបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រតិបត្តិនិងគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
Studied at Pannasastra University and graduated with a Master Degree of Business Administration and Management.
១៩៦៦-១៩៧២
1966-1972
សិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ ORSAY- PARIS SUD និងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា និងបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់គណិតវិទ្យា
Studied at Science University ORSAY – SOUTHERN PARIS and graduated with a bachelor’s degree in mathematics and physics and a Master Degree in Mathematics.
១៩៦៣-១៩៦៦
1963-1966
សិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ រាជធានីភ្នំពេញ និងបានបញ្ចប់ និងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
ដោយមានឯកទេសកម្មផ្នែកគណិតវិទ្យា (Bac II in Mathematics Section) នៅឆ្នាំ១៩៦៦

Studied at Preah Sisowath High School in Phnom Penh and graduated with a certificate of Bac II in the Mathematics Section in 1966.
១៩៥៩-១៩៦៣
1959-1963
សិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យតាំងគោក និងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនៅឆ្នាំ១៩៦៣
Studied at Tang Kork Junior School.
១៩៥៣-១៩៥៩
1953-1959
រៀនសាលាបឋមសិក្សារំលង ឃុំទ្រៀល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ និងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របឋមសិក្សានៅឆ្នាំ១៩៥៩
Studied at Romlong Primary School in Triel Commune, Baray District, Kampong Thom Province.
ប្រវត្តិការងារ
១៩៩៣-២០០០
1993-2000
ប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅប្រទេសនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Head of the Foreign Finance Department of the Ministry of Economy and Finance
២០០០-២០០៩
2000-2009
អគ្គលេខាធិការរងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Secretary General, Ministry of Economy and Finance
២០០០-២០២៣
2000-2023
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងរាជរដ្ឋាភិបាល
Member of the Board of Directors of the National Bank of Cambodia, Representative of the Ministry of Economy and Finance and the Royal Government
២០០៦- បច្ចុប្បន្ន
2006-Present
សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Member of the Supreme National Economic Council
២០០៩-២០១៣
2009-2013
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance and Personal Adviser to Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
២០១៣-បច្ចុប្បន្ន
2013-Present
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និងអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance, supervises the General Department of Sub-national Finance and the General Department of National Treasury of the Ministry of Economy and Finance.
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language:
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages:
បារាំង និង អង់គ្លេស
French and English
បោះពុម្ភផ្សាយ
២០១៣
2013
ប្រែសម្រួលសៀវភៅ «ច្រកទ្វារតូចឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពថ្មី» ចិន សិង្ហបុរី ឥណ្ឌា
Translated a book named «The Little Door to the New World» CHINA-SINGAPOR-INDIA
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០០៨
2008
គ្រឿងឥស្សរិយយស សុវត្ថរា ថ្នាក់ មហាសេនា
The Royal Order of Sowathara, as Grand Officer
២០១៧
2017
គ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ
The Grand Order of National Merit