ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី "ស្តីពីការឈ្វេងយល់អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៩", នៅវិមានរដ្ឋសភា, ថ្ងៃទី ០៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ។
 

  • ភាសាខ្មែរ »