តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច
TOFE / GFS


  • En

Brief Report On State Budget Implementation in November 2015 (TOFE for November 2015)
In 2015, Cambodian macroeconomic showed to remain robust, driven by increasing in foreign direct investment, exchange rate stability, and low inflation. Garment and footwear still continued to underpin the growth of exports whereas construction sector, with urbanization movement, continued its expansion through the flow of foreign direct investment and the rise in bank credit for this sector. The economic activities continued to propel growth, supported by an increase in export of agriculture and sewing industrial products, and the continued increase in imports of construction materials hinted at possibilities of near future growth for construction. Industry sector could still reap rewards of cheaper oil price. Fiscal consolidation continues to improve with better tax collection and prudent spending to increase fiscal buffers and strengthen public service delivery.

[ Detail ... ]

Date: February 05, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for October 2015)
នៅ​១០ខែ ដើមឆ្នាំ​២០១៥ ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ស្ថិរភាព​ល្អ ដូចជា​ការ​កើន​ឡើង​វិនិយោគទុន ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង​អតិផរណា​មាន​កម្រិត​ទាប ។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​តាម​វិស័យ​នីមួយៗ នៅ​តែ​បន្តកើនឡើងល្អ ដូចជា វិស័យ​កាត់ដេរ​និង​ស្បែកជើង វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គិសនីជាដើម ទន្ទឹមនឹងមានស្ថេរភាពលើ​វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ អតិផរណា​លើ​អាហារ​បន្ត​កើនឡើង ប៉ុន្តែ​ក្នុង​កម្រិតទាប ដោយសារ​ការ​ធ្លាក់ចុះ​តម្លៃ​ប្រេង​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ។ ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខាងលើ គឺ​មាន​ឥទ្ធិពល​ជា​វិជ្ជមាន​ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ​ថវិកា ជា​ពិសេស​ការកើនឡើង​នៃ​ចំណូល និង​ការចំណាយទាន់ពេលវេលា។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 12, 2016

Brief Report On State Budget Implementation in October 2015 (TOFE for October 2015)
In 2015, Cambodian macroeconomic showed to remain robust, driven by increasing in foreign direct investment, exchange rate stability, and low inflation. Garment and footwear still continued to underpin the growth of exports whereas construction sector, with urbanization movement, continued its expansion through the flow of foreign direct investment and the rise in bank credit for this sector. The economic activities continued to propel growth, supported by an increase in export of agriculture and sewing industrial products, and the continued increase in imports of construction materials hinted at possibilities of near future growth for construction. Industry sector could still reap rewards of cheaper oil price. Fiscal consolidation continues to improve with better tax collection and prudent spending to increase fiscal buffers and strengthen public service delivery.

[ Detail ... ]

Date: January 12, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for September 2015) នៅឆ្នាំ ២០១៥ ស្ថេរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា នៅរក្សាបានជាប្រក្រតី។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងសម្រេចបានតាមការគ្រោង ដែលកំណើននេះត្រូវបានគាំទ្រពីខាងតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេស ពីវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ បើទោះបីជាវិស័យទេសចរណ៍និងកសិកម្ម មានការរីកលូតលាស់ ទាបជាងការរំពឹងទុកក៏ដោយ។ ចំណែក ចំណូលពីសារពើពន្ធ និងគយ មានការកើនឡើង ដោយសារការខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការប្រមូលពន្ធ ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលផ្សេងៗ និងកំណើនតម្រូវការទំនិញលើទីផ្សារ។ ការចំណាយត្រូវ បានបន្តត្រូតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យបង្កើនប្រសិទ្ធភាព សន្សំសំចៃថវិកា និងការផ្ដល់សេវាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 18, 2015

Brief Report On State Budget Implementation in September 2015 (TOFE for September 2015)
In 2015, Cambodian economy remains stable, driven by construction and real estate sector although garment, tourism and agriculture sector showed to remain growth at a slower pace. Construction sector, with urbanization movement, continued its expansion through the flow of foreign direct investment and the rise in bank credit for this sector. The economic activities continued to propel growth, supported by the continued increase in imports of construction materials hinted at possibilities of near future growth for construction and domestic consumption. Industry sector could still reap rewards of cheaper oil price. Fiscal consolidation continues to improve with better tax collection and prudent spending to increase fiscal buffers and strengthen public service delivery.

[ Detail ... ]

Date: November 18, 2015

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for August 2015) នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៥ កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​រំពឹង​ថា នឹង​សម្រេច​តាម​ការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ ដែល​កំណើន​នេះ​អូសទាញ​ដោយ​វិស័យ ឧស្សាហកម្ម និង​សេវាកម្ម ចំណែក​វិស័យ​កសិកម្ម​បាន​កើន​យឺតជាង​ការ​រំពឹង​ទុក។ វិស័យ​កាត់ដេរ និង​ស្បែកជើង​នៅតែ​បន្ត​គាំទ្រ នៃ​ការ​រីក​លូតលាស់ ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម រីឯ​វិស័យ​សំណង់​នៅ​តែ​ពង្រីក​កំណើន​ស្របពេល​ជាមួយ​នឹង​និន្នាការ​នៃ​នគរូបនីយកម្ម (urbanization) តាម​រយៈកំណើននៃ​ការ​ហូរចូលឥណទាន​និង​វិនិយោគ​បរទេស។ អតិផរណា​លើ​អាហារ​នៅ​តែ​បន្ត​កើនឡើង ប៉ុន្តែ​ក្នុង​កម្រិតទាប​​ដោយសារ​ការធ្លាក់​ចុះ​តម្លៃ​ប្រេងលើទីផ្សារ​អន្ដរជាតិ​ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការងើបឡើង​នស​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា ។ ចំណែក ចំណូល​ពីពន្ធ​ជាពិសេស​ពន្ធ​លើតម្លៃ​បន្ថែម​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ ដោយសាការ​ខិតខំ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​លើការប្រមូលពន្ធ​ និងកណើន​នៃតម្រូវការ​ទំនិញ​លើទីផ្សារ ។ ការចំណាយ​ត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យបង្កើនប្រសិទ្ធភាព​សន្សំសំចៃថវិកា និងការ​ផ្ដល់​សេវា​អោយ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 12, 2015

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for June 2015) នៅ​ពាក់​កណ្ដាល​ឆ្នាំ ២០១៥ គិត​ត្រឹម​ខែ​មិថុនា ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​មាន​ការ​គ្រប់គ្រង និង​ស្ថិរភាព​ល្អ ដូចជា ស្ថេរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង អតិផរណា​មាន​កម្រិតទាប។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​នីមួយៗ​នៅតែ​បន្ត​កើន​ឡើងល្អ ដូចជា​មានការកើនឡើង​ផ្នែកនាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម និង​ផលិតផល​ឧស្សាហកម្ម​នានា។ ប្រទេស​កម្ពុជា ហាក់បី​ដូចជា​មិនសូវ​មាន​ផលប៉ះពាល់​ពីការទម្លាក់​ថ្លៃលុយ​យ័ន​របស់​ចិន​នៅឡើយ បើទោះបី​ជា​ប្រទេសកម្ពុជា​ធ្វើការ​នាំចេញ​ផលិតផល​គិតជាដុល្លារក្ដី។ ផ្ទុយ​ទៅវិញ វត្ថុ​ធាតុដើម​ដែលនាំចូល​មកពីចិន​មាន​តម្លៃ​ថោក​ជាងមុន ដែលជាការល្អ​ទៅវិញ​សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និង​ការធ្លាក់ចុះ​នៃ​តម្លៃប្រេង គឺជា​សញ្ញាមួយល្អ​សម្រាប់​ប្រទេស​នាំចូល​ប្រេង​ដូច​កម្ពុជា។ ចំណែក​វិស័យ​សារពើពន្ធ​អនុវត្តទៅតាម​ការគ្រោង ដោយខិតខំ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​លើការ​ប្រមូលពន្ធ និង​ការ​ចំណាយ​ត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​សន្សំ​សំចៃ​ថវិកា និង​ការផ្ដល់​សេវា​ឱ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរឡើង។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2015

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for May 2015) នៅ​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៥ គិត​ត្រឹមខែឧសភា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ការរីកចំរើន​និង​រួមបន្ត​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​ តាម​រយៈ​ការរក្សា​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង​កាត់​​បន្ថយអតិផរណា។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​នីមួយៗនៅតែបន្ត​កើនឡើងល្អ ដូចជា​ការ​កើន​ឡើង​ផ្នែកនាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម និង​ផលិតផល​ឧស្សាហកម្ម​នានា និង​កំណើន​ការនាំចូល​សម្ភារៈ​សំណង់។ សកម្មភាព​នេះ​បានជំរុញឱ្យ​មាន​កំណើននៃ ការ​ប្រមូលចំណូល​ពន្ធ​ពាណិជ្ជកម្ម​និងពន្ធដារ។ ក្នុង​សកម្មភាព​កំណែ​ទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​បានរួម​ចំណែក​ធ្វើឱ្យ​វិស័យ​សារពើពន្ធ​នៅ​បន្ត​កើនឡើង ដោយ​សារការខិតខំ​បង្កើនប្រសិទ្ធភាព​លើ​ការប្រមូលពន្ធ និង​ការ​ចំណាយ​ត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់​ក្នុង​ន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព សន្សំសំចៃ​ថវិកា និង​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 12, 2015

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for April 2015) នៅ​ដើមឆ្នាំ ២០១៥ គិតត្រឹម​ខែ​មេសា ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​ត្រូវការ​គ្រប់គ្រង​និង​មាន​ស្ថិរភាព ដូចជា​ស្ថេរភាព​អត្រា​ប្តូរប្រាក់ និង អតិផរណា​មានកម្រិតទាប។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​នីមួយៗ នៅតែ​បន្ត​កើនឡើងល្អ ដូចជា​មាន​ការកើន​ឡើង​ទាបជាង​ការរំពឹងទុក​ផ្នែក​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម និងផលិតផល​ឧស្សាហកម្មនានា និង​ការកើនឡើង​ការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់ ទោះបីជាមានការថមថយបន្តិចលើ វិស័យទេសចរណ៍ក៏ដោយ។ ចំណែកវិស័យសារពើពន្ធនៅបន្តកើនឡើង ដោយសារការខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាព​លើការប្រមូល​ពន្ធ និង​ការចំណាយត្រូវបានបន្តត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់​ក្នុង​ន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព, សន្សំ​សំចៃ​ថវិកា និង​ការផ្ដល់សេវាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 09, 2015

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for March 2015) នៅដើមឆ្នាំ ២០១៥ នេះ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ដំណើរការ​ល្អ ក្រោម​បរិយាកាស​នៃស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង​ការបន្ត​ការអនុវត្តគោលនយោបាយ​ជាតិមួយចំនួន។ ការវិនិយោគ​ទុន​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើងខ្ពស់ ដូចជា​មានការបន្ត​កើនឡើង​ខ្ពស់​សកម្ម​ភាព​សំណង់ ផលិតកម្ម​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម​និង​កសិកម្ម ទោះបី​ជា​មានការថម​ថយ​ផលិតកម្ម​សំលៀកបំពាក់ និង​វិស័យទេសចរក៏ដោយ។ ចំណែក​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ ការអនុវត្ត​ថវិកា​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​ការគ្រោង​ដោយ​បានគាំទ្រ​នូវការ​អនុវត្ត​សេវាសាធារណៈ​ទាន់ពេលវេលា សម្របសម្រួល​ស្ថិរភាព​គោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគាំទ្រកំណើនឆ្នាំ ២០១៥។ ការចំណាយត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់​ក្នុងន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ទភាព​ប្រតិបត្តិការ​សន្សំសំចៃ​ថវិកា និង​កែលម្អ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ដល់​ថវិកា​ឱ្យកាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 21, 2015