សេវាសាធារណៈ

សេវា​លិខិត​ស្ដីពី​ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​លើ​ឯកសារ​មាន​លក្ខណៈ​គតិ​យុត្ត (រំលាយ​ក្រុមហ៊ុន​ចូលគ្នា​) សម្រាប់​អ្នកជាប់ពន្ធ​ធំ​
បរិយាយអំពីសេវាសេវា​នេះ ត្រូវ​ផ្តល់​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ចំពោះ​ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​លើ​ឯកសារ​មាន​លក្ខណៈ​គតិ​យុត្ត (រំលាយ​ក្រុមហ៊ុន​ចូលគ្នា​) សម្រាប់​អ្នកជាប់ពន្ធ​ធំ​
មូលដ្ឋានគតិយុត្តប្រកាស​លេខ ១១៤៦ សហវ​-ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​អគ្គ​នា​-យក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកាស​លេខ ៧២៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការបញ្ឈប់​ការ​លក់​ឯកសារ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ​
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈទទួលលិខិត​បញ្ជាក់​ការ​បង់ប្រាក់​ពន្ធ​
កម្រៃសេវាសាធារណៈ០ រៀល​
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈតាម​ការ​ស្នើសុំ​
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ១-៣ ថ្ងៃ នៃ​ថ្ងៃធ្វើការ​
ឯកសារតម្រូវជូនដំណឹង​ជា​លាយ​លក្ខណ៏​អក្សរ មក​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ ឬសាខា​ពន្ធ​-ដារ​ខេត្ត​-ខណ្ឌ​លិខិតអនុញ្ញាត​ផ្តល់​ដោយ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ (ច្បាប់​ថតចម្លង​)លក្ខន្តិកៈ​ចាស់ (ច្បាប់​ថតចម្លង​)កិច្ចសន្យា​ផ្ទេរ​ភាគហ៊ុន និង​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ​ប្រចាំឆ្នាំ​
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋាននាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​អ្នកជាប់ពន្ធ​ធំ​អាសយដ្ឋាន៖ ជាន់ទី១ នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ ស្ថិតនៅ​កែង​មហា​វិ​ថសហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី (១១០​) និង​ម៉ៅសេទុង (២៤៥​) សង្កាត់​ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌ​ទួលគោក
រាជធានី​ភ្នំពេញ​
អ៊ី​ម៉ែ​ល៖ dlt​@tax.gov.kh
​ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥​) ២៣ ៨៨ ៤៦ ៧២​
ពេលម៉ោងបំពេញការងារម៉ោង ៨:០០ នាទី​ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤:៤៥ នាទី​រសៀល​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន)ប្រអប់​សំបុត្រ​ទទួលពាក្យ​បណ្ដឹង​ដែល​មាននៅ​តាម​អង្គភាព​ពន្ធដារ​
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមួយអគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ​

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ