សេវាសាធារណៈ

សេវា​លិខិតបញ្ជាក់ ស្ដីពី​ការ​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​សារពើពន្ធ និង​លិខិតបញ្ជាក់​ស្ថានភាព​សារពើពន្ធ សម្រាប់​អ្នកជាប់ពន្ធ​ធំ​
បរិយាយអំពីសេវាសេវា​នេះ ត្រូវ​ផ្តល់​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ចំពោះ​ពាក្យ​ស្នើសុំ​លិខិតបញ្ជាក់ ស្ដីពី​ការ​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​សារពើពន្ធ និង​លិខិតបញ្ជាក់​ស្ថានភាព​សារពើពន្ធ​សម្រាប់​អ្នកជាប់ពន្ធ​ធំ​
មូលដ្ឋានគតិយុត្តប្រកាស​លេខ ១១៤៦ សហវ​-ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់
​អគ្គ​នា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកាស​លេខ ៧២៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការបញ្ឈប់​ការ​លក់​ឯកសារ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ​ប្រកាស​លេខ ៤៩៦ សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រ​សួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តី​ពី​ការចុះបញ្ជី​ពន្ធដារ​​
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈទទួលពាក្យ​ស្នើសុំ​បញ្ជាក់​កាតព្វកិច្ច​សារពើពន្ធ និង​ស្ថានភាព
​សារពើពន្ធ​
កម្រៃសេវាសាធារណៈ០ រៀល​
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈគ្មាន​កាលកំណត់​
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ៤-៨ ថ្ងៃ (បន្ទាប់ពី​លទ្ធផល​សវនកម្ម​) នៃ​ថ្ងៃធ្វើការ​
ឯកសារតម្រូវកាតព្វកិច្ច​សារពើពន្ធ៖
លិខិតស្នើ​សុំ ២ ច្បាប់​ប័ណ្ណ​ពន្ធប៉ាតង់(ច្បាប់​ថតចម្លង​)
វិញ្ញាបនបត្រ​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម(ច្បាប់​ថតចម្លង​)
ស្ថានភាព​សារពើពន្ធ៖
លិខិតស្នើ​សុំ ២ ច្បាប់
​របាយការណ៍​សវនកម្ម (ច្បាប់​ថតចម្លង​)
បង្កាន់ដៃ​បង់ប្រាក់ (ច្បាប់​ថតចម្លង​)
ប័ណ្ណ​ពន្ធប៉ាតង់ (ច្បាប់​ថតចម្លង​)
វិញ្ញាបនបត្រ​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម (ច្បាប់​ថតចម្លង​)
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋាននាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​អ្នកជាប់ពន្ធ​ធំ​អាសយដ្ឋាន៖ ជាន់ទី១ នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ ស្ថិតនៅ​កែង​មហា​វិ​ថ សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី (១១០​) និង​ម៉ៅសេទុង (២៤៥​) សង្កាត់​ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌ​ទួលគោក
រាជធានី​ភ្នំពេញ​
អ៊ី​ម៉ែ​ល៖ dlt​@tax.gov.kh​
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥​) ២៣ ៨៨ ៤៦ ៧២​
ពេលម៉ោងបំពេញការងារម៉ោង ៨:០០ នាទី​ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤:៤៥ នាទី​រសៀល​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន)ប្រអប់​សំបុត្រ​ទទួលពាក្យ​បណ្ដឹង​ដែល​មាននៅ​តាម​អង្គភាព​ពន្ធដារ​
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមួយអគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ​

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ