សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អំពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (គ.ស.ហ)
 

  • ភាសាខ្មែរ »

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩, នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (គ.ស.ហ) ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន គ.ស.ហ មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង ដោយមានវត្តមានចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី និងរដ្ឋមន្រ្តី ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

[ ទាញយកឯកសារ ... ]