ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជា​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​គាំពារ​សង្គម ថ្លែង​ក្នុង ពិធី​បើក «សប្តាហ៍​គាំពារ​សង្គម ២០២៣»
ថ្ងៃទី១៣ ខែ​កុម្ភៈ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ