ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​រវាង ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ ឯកឧត្តម PABLO KANG ឯកអគ្គ​រាជទូត​នៃ​ប្រទេស​អូ​ស្រ្ដា​លី ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
ថ្ងៃទី១៨ ខែ​សីហា ២០២១

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជា​ប្រធាន​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ ឯកឧត្តម PABLO KANG ឯកអគ្គ​រាជទូត​នៃ​ប្រទេស​អូ​ស្រ្ដា​លី ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ជួបពិភាក្សា​ការងារ តាម​ប្រព័ន្ធ Video Conference ។

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ