ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមស្តីពីការគាំទ្ររបស់អូស្ត្រាលីលើកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី១ ខែ​កុម្ភៈ ២០២១

នា​ថ្ងៃនេះ​, កម្ពុជា និង​អូស្ត្រាលី សូម​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​ថា រដ្ឋាភិបាល​អូស្ត្រាលី​នឹង​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ចំនួន ៣៥,៧ លាន​ដុល្លារ​អូស្ត្រាលី (ស្មើនឹង​ប្រមាណ ២៨ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​) សម្រាប់​ចូលរួម​ចំណែក​ក្នុង​កម្មវិធី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​-១៩ ដែល​ទទួលស្គាល់​ដោយ​អង្គការសុខភាព​ពិភពលោក នៅ​កម្ពុជា។

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ