ព័ត៌មាន

រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ សេចក្ដីជូនដំណឹង​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ពិធី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​រវាង​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង ឯកឧត្តម HATAEDA Mikio, អគ្គនាយក ទទួលបន្ទុក​នាយកដ្ឋាន​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក ទីស្នាក់ការ​កណ្តាល នៃ​ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន
ថ្ងៃទី២១ ខែ​កក្កដា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ