ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​រវាង ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​ឯកឧត្តម ម៉ា​សា​ស៊ូ​ហ្គូ អាសា​កា​វ៉ា (Masatsugu Asakawa) ប្រធាន​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB)
ថ្ងៃទី១០ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ