ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួបសម្តែងការគួរសមដើម្បីជម្រាបលា ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី នាឱកាសដែលឯកឧត្តម Pablo Kang ឯកអគ្គរាជទូតអូស្ត្រាលី បញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅប្រទេសកម្ពុជា និង ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសម្របសម្រួលបំពេញបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធីភាពជាដៃគូ កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់ “Cambodia-Australia Partnership for Resilient Economic Development (CAP RED) Program”
ថ្ងៃទី១២ ខែ​ធ្នូ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ