ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួបសម្តែងការគួរសម រវាង ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយលោកជំទាវ KIM Kyung Hee, អគ្គនាយក នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
ថ្ងៃទី១០ ខែ​មីនា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ