ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ កិច្ចប្រជុំចង្អៀតគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចរចារកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជា-អេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួម
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មេសា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ