ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​រវាង​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​លោកស្រី Maryam Salim ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​របស់​ការិយាល័យ​ធនាគារពិភពលោក ប្រចាំ​កម្ពុជា
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​សីហា ២០២១

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ទទួល​ជួប​សម្តែង​ការគួរសម និង​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោកស្រី Maryam Salim ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ថ្មី របស់​ការិយាល័យ​ធនាគារពិភពលោក​ប្រចាំ​កម្ពុជា តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ Video Conference ។

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ