ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួបសម្ដែងការគួរសមរវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយក្រុមការងារ Article IV នៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ក្នុងអំឡុងពេល Staff Visit
ថ្ងៃទី១១ ខែ​ឧសភា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ