ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយក្រុមបេសកកម្ម ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ានបូកបី (AMRO)
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​កញ្ញា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ