ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីអំពី​ជំនួប​សម្តែង​ការ​គួស​មរ​វាង​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​ឯកឧត្តម Lim Jock Hoi អគ្គលេខាធិការ​អាស៊ាន
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មករា ២០២២

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២, នៅ​ទី​ស្តី​ការក្រ​សួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តម​អគ្គ-បណ្ឌិតសភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ទទួល​ជួប និង​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ឯកឧត្តម Lim Jock Hoi អគ្គលេខាធិការ​អាស៊ាន ក្នុងអំឡុងពេល​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ។

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ