ព័ត៌មាន

លទ្ធផល ​ស្តី​ពី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​រវាង ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹង​លោកជំទាវ Carmen Moreno ឯកអគ្គ​រដ្ឋទូត នៃ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២១

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ វេលា​ម៉ោង ០៩:៣០ នាទី, នៅ​ទី​ស្តី​ការក្រ​សួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការងារ​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ បាន​ទទួល​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោកជំទាវ Carmen MORENO ឯកអគ្គ​រដ្ឋទូត នៃ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា ។

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ