ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែង​តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​ក្នុង​ពិធី​ប្រកាស​ដាក់​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ដំណាក់កាល​ទី ២
ថ្ងៃទី២ ខែ​កញ្ញា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ