ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុង ពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារអប់រំ យុវជន និង កីឡា ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ និង ទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣
ថ្ងៃទី១០ ខែ​មេសា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ