ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៨៧៤ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​បុរេ​ប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ស្ដារ​ប្រឡាយ និង​សាងសង់​សំណង់​សិល្បការ​លើ​ប្រឡាយមេ​រួម​ស្រុក ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំពានរោង និង​ឃុំទឹកថ្លា ស្រុក​ស្វាយអន្ទរ ខេត្ត​ព្រៃវែង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 28, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៧៩៦ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​បុរេ​ប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ស្ដារ​ប្រឡាយ​មេ ៣ខ្សែ និង​សាងសង់​សំណង់​សិល្បការ លើ​ប្រព័ន្ធ​ស្រោច​ស្រព​រលាំងជ្រៃ​ខាងត្បូង​ទី២ ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​ស្រង់ ស្រុក​គងពិសី ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 28, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៧៩៥ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​បុរេ​ប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ស្ដារ​ប្រឡាយ​មេ និង​សាងសង់​សំណង់​សិល្បការ លើ​ប្រឡាយ​មេ ០១ មករា ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​ឈូកខ្សាច់ និង​ឃុំទ្រាល ស្រុក​បារាយណ៍ ខេត្ត​កំពង់ធំ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 28, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៧៤៤ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​បុរេ​ប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ជួសជុល​ទំនប់​ការពារ​ទឹក​ប្រៃ​ថ្មស ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំថ្មស ស្រុក​បូទុមសាគរ ខេត្ត​កោះកុង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 28, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៧១៨ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​បុរេ​ប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ជួសជុល​ទំនប់​ថ្នល់បត់ និង​សាងសង់​សំណង់​បង្ហៀរ​លើ​ទំនប់ ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​ស្ទឹងត្រង់ ស្រុក​សាលាក្រៅ ខេត្ត​ប៉ៃលិន ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 28, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៧១៧ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​បុរេប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​សាងសង់​សំណង់​បង្ហៀរ​អូរជុញ ស្ថិត​នៅ​ឃុំ​ទឹក​ក្រហម ស្រុក​ជាំក្សាន្ដ ខេត្ត​ព្រះវិហារ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 28, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៧០៣ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ សូម​ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​ថវិកា​ជូន​ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​គម្រោង​ជួសជុល​ស្ដារឡើងវិញ​ប្រឡាយ​មេ​ព្រែកជីក ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​មោងឫស្សី ខេត្ត​បាត់ដំបង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 28, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៥៩៥ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​បុរេប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ស្ដារ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ចារឹក ឃុំ​កណ្ដៀង និង​ឃុំស្យា ស្រុក​កណ្ដៀង ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 28, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៥៩៤ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​បុរេ​ប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ស្រោចស្រព​ទំនប់​អាង​ទឹក​អូរខ្លុង ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំស្រះឫស្សី ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 28, 2011

  • ខ្មែរ

នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់ «វិញ្ញាបនបត្រ​ផ្ដល់​ការ​អនុញ្ញត​ធ្វើ​ជា​ប្រតិបត្ដិករ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ប្រតិបត្ដិករ​ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់ និង​ទូទាត់​មូលបត្រ ប្រតិបត្ដិករ​រក្សា​ទុក​មូលបត្រ និង វិញ្ញាបនបត្រ​ទទួល​ស្គាល់​ភ្នាក់ងារ​ទូទាត់​សាច់ប្រាក់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មូលបត្រ ភ្នាក់ងារ បញ្ជិកា​មូលបត្រ ភ្នាក់ងារ​ចុះ​បញ្ជីផ្ទេរ​មូលបត្រ ភ្នាក់ងារ​ទូទាត់ ក្រុមហ៊ុន​គណនេយ្យ ជំនាញ និង​សវនករ​ឯករាជ្យ​ផ្ដល់​សេវា​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ» ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 07, 2011