ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ១៤០៦ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើ​សុំ​គោលការណ៍​ចំណាយ​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល​ទំនប់​ចុងកាល់ និង​សាងសង់​សំណង់​សិល្បការ​លើ​ទំនប់ ក្នុង​ឃុំ​ចុងកាល់ ស្រុក​ចុងកាល់ ខេត្ត​ឧត្ដរមានជ័យ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 22, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ១៤០៥ សហវ.វស ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​គោលការណ៍​ចំណាយ​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ស្ដារប្រឡាយ និង​សាងសង់​សំណង់​សិល្បការ​លើ​ប្រឡាយ​មេ​កណ្ដោល ក្នុង​ឃុំ​ឫស្សី​ក្រោក ស្រុក​សិរីសោភ័ណ ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 22, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ១៤០៤ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​គោលការណ៍​ចំណាយ​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ជួសជុល​ទំនប់​ថ្នល់បត់ និង​សាងសង់​សំណង់​បង្ហៀរ​លើ​ទំនប់ ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​ស្ទឹងត្រង់ ស្រុក​សាលាក្រៅ ខេត្ត​ប៉ៃលិន ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 22, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ១២៦៨ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើ​សុំ​គោលការណ៍​ចំណាយ​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល​ទំនប់ និង​សាងសង់​សំណង់​សិល្បការ លើ​ទំនប់អាងទឹក ២០ឧសភា ស្រុក​បរិបូណ៍ និង​ស្រុក​រលាប្អៀរ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 22, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ១២៦៧ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​គោលការណ៍​ចំណាយ​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ស្ដារ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្រ្ត​ចារឹក ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​កណ្ដៀង និង​ឃុំស្យា ស្រុក​កណ្ដៀង ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 22, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ១២៦៦ សហវ.វស ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​ធានា​ចំណាយ​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ស្ដារ​ប្រឡាយ​មេ ៣ខ្សែ និង​សាង​សង់​សំណង់​សិល្បការ លើ​ប្រព័ន្ធ​ស្រោច​ស្រព​រលាំង​ជ្រៃ​ខាង​ត្បូង​ទី២ ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំស្រង់ ស្រុក​គង​ពិសី ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 22, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ១១៨២ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​គោលការណ៍​ចំណាយ​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល​ទំនប់​ការពារ​ទឹក​ប្រៃ​ថ្មស ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​ថ្មស ស្រុក​បូទុមសាគរ ខេត្ត​កោះកុង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 15, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ១១៨១ សហវ.វស ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​បុរេប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ស្ដារ​ប្រឡាយ​មេតាហោ (តំបន់​អភិវឌ្ឍន៍​ចំរុះ​ខាង​លិច​រាជធានី​ភ្នំពេញ) ស្រុក​អង្គស្នួល ខេត្ត​កណ្ដាល ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 15, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ១១៥៦ សហវ.វស ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​គោលការណ៍​ចំណាយ​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​សាងសង់​សំណង់​បង្ហៀរ​អូរជុញ ប្រវែង ៥៥ម ស្ថិត​នៅ​ឃុំ​ទឹក​ក្រហម ស្រុក​ជាំក្សាន្ដ ខេត្ត​ព្រះវិហារ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 15, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ១១៣៣ សហវ.វស ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​បុរេប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ស្ដារ​ប្រឡាយរង​ប្រព័ន្ធ​ស្រោចស្រព​រលាំងជ្រៃ​ខាងជើង ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំព្នាយ ស្រុក​សំរោងទង ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 15, 2011