ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចពិភាក្សាការងាររវាង ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយឯកឧត្តម Björn Häggmark ឯកអគ្គរាជទូតស៊ុយអែតប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ លោកជំទាវ Helene Budliger Artieda ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃប្រទេសស្វីស ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 29, 2020

  • ខ្មែរ

យុទ្ធសាស្រ្ត ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 23, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីជំនួបរវាង ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹង លោកជំទាវ ខាមែន ម៉ូរេនូ (Carmen Moreno) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបថ្មីប្រចាំកម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 22, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយឯកឧត្តម YAMAMOTO Kozo សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រប្រទេសជប៉ុន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 16, 2020

  • ខ្មែរ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន ២០១៩-២០២៨ និងសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៤ មាត្រា ៨ និងមាត្រា ១០ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ២៣៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការបង្កើតមូលនិធិបរិស្ថាន និងសង្គម

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 15, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំលើកទី ១ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភស្តុភារកម្ម ស្តីពីសេចក្តីព្រាងផែនការមេអន្តរកាលស្តីពី “ការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយ និងភស្តុភារកម្ម”

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 09, 2020

  • ខ្មែរ

សារលិខិតជូនពរ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល គ.ស ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 01, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីជូនដំណឹង សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទាន រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ (AFD)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 30, 2019

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម លើកទី ៣

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 26, 2019