ព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ពិធី​បញ្ចុះ​បឋម​សិលា​បើក​ការ​ដ្ឋាន​សាងសង់​រោងចក្រ​ផលិត​ស្ករ​ស អេតាណុល និង ថាមពល​អគ្គិសនី របស់​ក្រុមហ៊ុន Kamadhenu Ventures (Cambodia) Limited ក្រចេះ, ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១
ថ្ងៃទី២០ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ