ព័ត៌មាន

សេចក្តី​សម្រេច លេខ ៦៨ សសរ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​ចាត់​តាំង​កសាង​ស្ដូប​រំលឹក​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ​ប្រជាជន ដែល​បាន​បាត់បង់​ជីវិត​ក្នុង​ឧបទ្ទវហេតុ​នា​ស្ពាន​កោះ​ពេជ្រ​ នា​យប់​ថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ