ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹង​សម្រាប់ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន ស្តីពីពិធីជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ឯកឧត្តម Masahiro MIKAMI ឯកអគ្ដរាជទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពជប៉ុន ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី៤ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ