ព័ត៌មាន

សៀមរាប​-​អង្គរ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ ឯកឧត្ដម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វេទិកា​អន្តរជាតិ​លើក​ទី ៧ របស់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​សមាគម​អភិវឌ្ឍន៍​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​តំបន់​អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ក្រោម​ប្រធាន​បទ ស្តីពី “ និរន្តរភាព​ក្នុង​វិស័យ​សហគ្រាស​ខ្នាតតូច និង​មធ្យម តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​គាំទ្រ​ដល់​សង្វាក់​ផលិតកម្ម ” ។
ថ្ងៃទី១៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ