ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា របស់អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍ ថ្លែង​ក្នុង ពិ​ធី​សម្ភោ​ធដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ «គម្រោង​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​ស្តារ​វិស័យ​ទេសចរណ៍»
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​ឧសភា ២០២២

ទាញយកសុន្ទរកថានៅខាងក្រោម ៖

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ