ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​ថវិកា​បន្ថែម ជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ធ្វើការ​កែ​លម្អ​សំណង់​ធារាសាស្រ្ត​ក្នុង​តំបន់​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្រ្ត​អាង​ត្រពាំង​ថ្ម ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​ភ្នំ​ស្រុក និង​ស្រុក​ព្រះនេត​ព្រះ ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ថវិកា​ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​សហ​ប្រតិបត្តិ​ការ​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី លេខ 2585-CAM (SF) ។
ថ្ងៃទី៩ ខែ​កក្កដា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ