ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ធ្វើការ​ធានា​ចំណាយ​នូវ​ថវិកា​បដិភាគ​រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់​ការ​បោស​សំអាត​មីន និង​យុទ្ធភ័ណ្ឌ​មិនទាន់ផ្ទុះ នៅ​ទីតាំង​គម្រោង​ការពារ​ទឹកជំនន់​ទន្លេ​កំពង់​ត្របែក ខេត្ត​ព្រៃវែង ។
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​កញ្ញា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ