ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​ថវិកា​ជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ជួស​ជុល​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​មេ​ភ្នំ​ដី​ព្រៃ​មាន ស្ថិត​ក្នុងស្រុក​ភ្នំ​ស្រុក និង​ស្រុក​ព្រះនេត​ព្រះ ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ថវិកា​ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី លេខ 2480-CAM(SF) ។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ