ព័ត៌មាន

នៅ​ល្ងាច ថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​អនុប្រធាន​ទី១ ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា មាន​ជំនួប​ជាមួយ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គ​រាជទូត នៃ​សាធារណរដ្ឋ ឆែក ប្រចាំ​នូវ​កម្ពុជា
ថ្ងៃទី១៦ ខែ​ធ្នូ ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ