ព័ត៌មាន

នៅ​ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១០ ឯកឧត្ដម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញវត្ថុ និង​ជា​តំណាង​ដ៍​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតីតេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ឱកាសសម្ពោធ «ពិព័រណ៍​ផលិតផល​នាំចេញ​-​នាំចូល និង​ខេត្ដ​មួយ​ផលិតផល​មួយ កម្ពុជា​លើកទី៥ ឆ្នាំ២០១០»
ថ្ងៃទី២០ ខែ​ធ្នូ ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ