ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ប្រកាស​សម្ពោធ​បើក​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ឡើង​វិញ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​សេវាដឹក ជញ្ជូន​តាម​ផ្លូវ​ដែកនៅ​លើ កំណាត់​ផ្លូវដែក​ដែល​បាន​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​រួច ពីស្ថានីយ​រថភ្លើង​ភ្នំពេញ ទៅ​ដល់​ស្ថានីយ​ទូក​មាស(កំពត) ប្រវែង ១១០គ.ម ដោយ​ថវិកា​របស់​គំរោង​ផ្ដល់​អោយ​ដោយ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB) និង (AusAid) និង​ការ​ជួយឧ​បត្ថម្ភ​ពីរាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា។
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ