ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ នា​ខេត្ត​សៀមរាប ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ អនុប្រធានទី១​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​​ស្វាគមន៍​ក្នុង «Asia-Pacific Paris Declaration Survey Launch Workshop»។
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ