ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

- សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

លិខិត​លេខ ៣៨៣ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​នូវ​ថវិកា​បន្ថែម ជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម​ដើម្បី​ធ្វើការ​ចរចា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​មាន​ស្រាប់​ដែល​កំពុង​អនុវត្ត​កិច្ចសន្យា​ជួសជុល និង​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​អាងទឹក​កំពីងពួយ និង​អាង​ទឹក​តាសេត ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​ជាំក្សាន្ដ ខេត្ត​ព្រះវិហារ និង​ធ្វើ​វិសោធន៍កម្ម​កិច្ចសន្យា សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​អាងទឹក​អូរក្សាន្ដ ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​ទឹក​ក្រហម ស្រុក​ជាំក្សាន្ដ ខេត្ត​ព្រះវិហារ ។

ថ្ងៃទី៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០១១