រដ្ឋមន្ត្រី

សុន្ទរកថា​របស់​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​ឆ្នាំ​ទី ៥០ នៃ​ការ​បង្កើត​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB) – វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​ស្តីពី «ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​កម្ពុជា» នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ