រដ្ឋមន្ត្រី

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ «កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និង ងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩»

...

កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៦ ខែ​មិថុនា ២០២០

ចំណាប់អារម្មណ៍គន្លឹះ របស់អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលាស្តីពី ការឈ្វេងយល់អំពី ការកសាងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្រាប់ការរៀបចំ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២០

...

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៦ ខែ​កក្កដា ២០១៩

សុន្ទរកថារបស់អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ នៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ ស្តីពី “គោលនយោបាយ និងទិសដៅនៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា”

...

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៤ ខែ​មីនា ២០១៩

​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទាន​សម្បទាន និង​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ស្ដីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ធនាគារ​នីហរ័ណ-អាហរ័ណ​ចិន នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 16 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣

...

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៨ ខែ​មេសា ២០១៨

បទឧទ្ទេសនាម​របស់​របស់​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិតសភា​ចារ្យ​ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពី​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៨ នៅ​រដ្ឋសភា កាលពី​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

...

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៨ ខែ​មេសា ២០១៨

បទឧទ្ទេសនាម របស់ បណ្ឌិតសភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការ​ងា​កែទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ស្តីពី សេចក្តីព្រាង “យុទ្ធសាស្រ្ត​នៃ​ការកែទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥” វិមាន​សន្តិភាព, ថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨

...

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៨ ខែ​មេសា ២០១៨

បទ​ឧទ្ទេសនាម​របស់ បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេស​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ឱកាស​ពិភាក្សា សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៧ នៅ​រដ្ឋសភា, ថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦

...

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៨ ខែ​មេសា ២០១៨

សុន្ទរកថា​របស់​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​ឆ្នាំ​ទី ៥០ នៃ​ការ​បង្កើត​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB) – វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​ស្តីពី «ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​កម្ពុជា» នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

...

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៨ ខែ​មេសា ២០១៨

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្នឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីDr. Aun PornmonirothDeputy Prime Minister ប្រវត្តិរូបសង្ខេបNameDr . AUN PORNMONIROTHDeputy Prime MinisterDate of Birth01 October 1965Place of BirthPhnom Penh, CambodiaNati...

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១០ ខែ​មេសា ២០១៨