អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ចន ណារិទ្ធ

ឯកឧត្តម ចន ណារិទ្ធ
H.E. CHAN Narith

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :ចន ណារិទ្ធ
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត :១៩៧៦
ទីកន្លែងកំណើត :ភូមិមេសប្រចាន់ ឃុំមេសប្រចាន់ ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង
សញ្ជាតិ :ខ្មែរ
អ៊ីម៉ែល :chan_narith@mef.gov.kh

កំរិតវប្បធម៌
២០១១បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យ លីយ៉ុង ២ ប្រទេសបារាំង
២០០៥បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងអង្គភាព គ្រប់គ្រងនវានុវត្តិន៍ និងកម្មសិទ្ធបញ្ញា ពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង
២០០១បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងសហគ្រាស ពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង
២០០០បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង
១៩៩៨បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
១៩៩៣សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិពីវិទ្យាល័យទួលទំពូង រាជធានីភ្នំពេញ
បទពិសោធន៍ការងារ
បច្ចុប្បន្ន• អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
• អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
• សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
២០១៥ ដល់ ២០១៨អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១១ ដល់ ២០១៥សេដ្ឋវិទូនៃការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក៣ (AMRO) ក្នុងប្រទេសសឹង្ហបូរី
២០០៨ ដល់ ២០១១ប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
២០០៧ ដល់ ២០០៨មន្ត្រីជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឃទីផ្សារមូលបត្រនៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០៣ ដល់ ២០០៧គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ឧត្ដម នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
អង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ
បារាំងស្ទាត់ជំនាញ