អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចន ណារិទ្ធ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចន ណារិទ្ធ
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. CHAN Narith

Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ចន ណារិទ្ធ
CHAN Narith
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៦
6-January-1976
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង
Pearaing district, Prey Veng province
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០១១
2011
បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យ លីយ៉ុង ២ ប្រទេសបារាំង
Ph.D. in Economics, University of Lyon II, France
២០០៥
2005
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងអង្គភាព គ្រប់គ្រងនវានុវត្តិន៍ និងកម្មសិទ្ធបញ្ញា ពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង
MSc. in Economics majoring in economics of institutions and organizations, University of Lyon II (co-conducted with EM Lyon Business School), France
២០០១
2001
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងសហគ្រាស ពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង
Master of Economics majoring in organizational management, University of Lyon II, France
២០០០
2000
បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង
Bachelor of Economics and Management, University of Lyon II, France
១៩៩៨
1998
បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
Bachelor of Business Administration, Faculty of Law and Economics (co-conducted with the Asian Institute of Technology, Thailand), Cambodia
១៩៩៣
1993
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិពីវិទ្យាល័យទួលទំពូង រាជធានីភ្នំពេញ
High School Diploma, Tuol Tompong, Phnom Penh
ប្រវត្តិការងារ
បច្ចុប្បន្ន
Present
• អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
• Under Secretary of State of Ministry of Economy and Finance
• អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
• Secretary-General of the National Social Protection Council, Cambodia
• សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
• Member of the Supreme National Economic Council (SNEC)
២០១៥-២០១៨
2015-2018
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director General for Economic Policy, Ministry of Economy and Finance, Cambodia
២០១១-២០១៥
2011-2015
សេដ្ឋវិទូនៃការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក៣ (AMRO) ក្នុងប្រទេសសឹង្ហបូរី
Economist at ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Singapore
២០០៨-២០១១
2008-2011
ប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
Director of Securities Market Supervision Department at the Securities and Exchange Commission of Cambodia
២០០៧-២០០៨
2007-2008
មន្ត្រីជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រនៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Member of the Core Working Group for Cambodia Securities Market Project at Ministry of Economy and Finance, Cambodia.
២០០៣-២០០៧
2003-2007
គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ឧត្ដម នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
Lecturer at Royal University of Laws and Economics
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ភាសាខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាបារាំង
English and French
បោះពុម្ពផ្សាយ
• “Social Protection in East Asia and Pacific: From Evidence to Action for Children” Lessons from strengthening social protection systems, Chapter 7: Developing the Family Package in Cambodia: The Realization of Integrated Social Protection, (pp. 106-111). June 2023 (with Sreng Sophornreaksmey, Preksha Golchha, Sovannary Keo, Erna Ribar), UNICEF.
• “Extending pension coverage in Cambodia: The governance and investment challenges of the Social Security Investment Fund”, December 2020 (with Heikki Hiilamo and Audrius Bitinas), International Social Security Review, Volume 73, Issue 4.
• “Improving Health Service Quality in the Kingdom of Cambodia: A Policy Perspective”, September 2020 (with Sambo Pheakdey, Robert John Kolesar and Chantha Chak), Asia Pacific Journal of Public Health, Vol 32, Issue 8.
• “Expanding social health protection in Cambodia: An assessment of the current coverage potential and gaps, and social equity considerations”, April 2020 (with Robert J. Kolesar, Sambo Pheakdey, Bart Jacobs, Samedy Yok and Martine Audibert), International Social Security Review, Volume 73, Issue 1.
• “Understanding Banking Supervisory Priorities and Capacities in ASEAN+3 Economies”, February 2015, AMRO Thematic Study No. 01/2014 (Contribution).
• “Factors Behind Foreign Currency Holding by Household in Cambodia”, September 2014, (with Siregar, Reza), Crawford School Research Paper No. 58/2014.
• “Institution and Governance Structure: a New Institutional Economics Perspective”, (French Edition), November 2011, UE Editions.
• “Institution and Investment: The Impact of Institutional Environment on FDI Inflow in Cambodia”, Ph.D. dissertation (French), May 2011, University of Lyon II, France.
• “Impact of Institutional Environment on Foreign Direct Investment Decisions: Cambodia Evidence”, December 2010, Unpublished.
• “Bond Market Development in Cambodia: Challenges and Ways Forwards”, Policy Proposal in Training Seminar on Bond Market Development in ASEAN Countries, JICA-ADB, December 2009, Tokyo.
• “Why is Cambodia Poor and How to Get Out of the Poverty”, in Cambodge Soir (Weekly French Newspapers), Mai 2007, Phnom Penh.
• “Impact of Institutional Environment on Governance Structure of Business Transactions”, Master degree dissertation, University of Lyon II, July 2005, France.
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០២២
2022
មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់ សេនា
Royal Order Of Sowathara Officer