អនុរដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ ស៊ុន ណាលី

លោកជំទាវ ស៊ុន ណាលី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Sun Naly

Under Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name
ស៊ុន ណាលី
Sun Naly
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:
Date of Birth
ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៦១
09 October 1961
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth
ផ្ទះលេខ១០៦ ផ្លូវ៣៦៩ ភូមិកណ្តាល សង្កាត់ច្បារអំពៅទី២ ខ័ណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
106 St369 Kandal Village Chbar Ampov II Commune Chbar Ampov District Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
នៅលីវ
Single

កំរិតវប្បធម៌
១៦/០១/២០២០
16/01/2020
Global Leadership Training Program In Yamaguchi, (ប្រទេសជប៉ុន)
២៧/១២/២០១៩
27/12/2019
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំជាស្រ្តី (១៣០ម៉ោង)
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល (ប្រទេសកម្ពុជា)
Female leader training course (130Hours)
Ministry of Public Works
Royal School of Administration (Cambodia)
១៨/០៥/២០១៧- ០២/០៦/២០១៧
18/05/2017- 02/06/2017
Executive Program in Public Finance Management/Government Debt Management
JICA (ប្រទេសជប៉ុន)
០៦/០៤/២០១៧- ២៦/០៤/២០១៧
06/04/2017- 26/04/2017
Completed ”2017 Seminar on Bank and Monetary Management for Developing Countries”
Ministry of Commerce
People ‘s Republic of China (ប្រទេសចិន)
១៤/១២/២០១៥- ១៨/១២/២០១៥
14/12/2015- 18/12/2015
Debt Management Performance Assessment
ទីក្រុងហាណូយ (វៀតណាម)
៣១/១០/២០១៤
31/10/2014
Advance Diploma in English at ELT Institute (កម្ពុជា)
១៧/០៤/២០១២ -២០/០៩/២០១២
17/04/2012-20/09/2012
Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)
(កម្ពុជា)
១៣/០៥/២០១១ -១៤/០៨/២០១១
13/05/2011-14/08/2011
Debt Management Practitioner’s Program
Washington D.C (សហរដ្ឋអាមេរិក)
០១/០៩/១៩៨៩-២០/០៦/១៩៩៤
01/09/1989-20/06/1994
ម៉ាស្ទ័រ វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច (ហិរញ្ញវត្ថុ និង ឥណទាន)
សាកលវិទ្យាល័យដាហ្គេស្តង់ (រុស្សី)
Master of Arts in Economics (Finance and Credit)
Dagestan State University (Russia)
០១/០៩/១៩៨៣ – ២០/០៦/១៩៨៤
01/09/1983-20/06/1984
មធ្យមសិក្សាកម្រិត២
សាលាបឺងត្របែក (កម្ពុជា)
Secondary Level II
Boeung Trabek High School (Cambodia)
ប្រវត្តិការងារ
២២/០៦/២០២០ ដល់ បច្ចុប្បន្ន
22/06/2020-Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State of Ministry of Economy and Finance
៣១/០៥/២០១៦ -២២/០៦/២០២០
31/05/2016-22/06/2020
អគ្គនាយករង
អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង គ្រប់គ្រងបំណុល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director General
General Department of International Cooperation and Debt Management (GDICDM)
២៥/១២/២០១៣-៣០/០៥/២០១៦
25/12/2013-30/05/2016
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ និង គ្រប់គ្រងបំណុល
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director
Department of Cooperation and Debt Management (DCDM)
២៥/០២/២០០០-២៤/១២/២០១៣
25/02/2000-24/12/2013
ប្រធានការិយាល័យ
នាយកដ្ឋានវិនិយោគនិងសហប្រតិបត្តិការ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Chief of Office
Department of Investment and Cooperation (DIC)
២២/១០/១៩៩៦-២៤/០២/២០០០
22/10/1996-24/02/2000
អនុប្រធានការិយាល័យ
នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅប្រទេស ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Chief of Office
Department of External Finance (DEF)
០១/០៨/១៩៨៥ -២១/១០/១៩៩៦
01/08/1985-21/10/1996
មន្រ្តី
នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅប្រទេស ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Government Officer
Department of External Finance (DEF)
០១/០៣/១៩៨៥ -០១/០៨/១៩៨៥
01/03/1985-01/08/1985
មន្រ្តី
សាលាមធ្យមសិក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Government Office
Financial Secondary School
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាបារាំង, ភាសារុស្សី
English, French, Russian
គ្រឿងឥស្សរិយយស
១០/០៣/២០២០
10/03/2020
មេដាយស្រ្តីវឌ្ឍនា ថ្នាក់មាស
២៦១ អនក្រ.តត 
Order of Satrei Vathana (Feminine Merit) Gold
១៨/០៧/២០១៩
18/07/2019
មេដាយការងារ ថ្នាក់មាស
៩៣២ អនក្រ.តត
Medal of Labor Gold
០៤/០៩/២០០៨
04/09/2008
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
នស/រកត/០៩០៨/១០០២
Medal of the Kingdom of Cambodia Askararidha
០៨/០៤/២០០៣
08/04/2003
មេដាយការងារ ថ្នាក់សំរិទ្ធ
៣០៤ អនក្រ.តត
Medal of Labor Bronze