អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ស៊ីសុវត្ថិ ដួងច័ន្ទទោ

ឯកឧត្តម ស៊ីសុវត្ថិ ដួងច័ន្ទទោ អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
H.E. Sisowath Doung Chanto

Secretary General, General Secretariat of the National Committee of Productive Economy of Cambodia

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ស៊ីសុវត្ថិ ដួងច័ន្ទទោ
Sisowath Doung Chanto
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
១២ កុម្ភៈ ១៩៧០
12 February 1970
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
Sangkat BKK 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងមានបុត្រពីរនាក់
Married with two children

កំរិតវប្បធម៌
១៩៩៧អនុបណ្ឌិត ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ និង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិហ្លរីដា, សហរដ្ឋអាម៉េរិក
M.A. Political Sciences/Internal Relations, Florida International University, USA
១៩៩៤បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិហ្លរីដា, សហរដ្ឋអាម៉េរិក
B.A. Political Sciences/ Internal Relations, Florida International University, USA
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្នអគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
Secretary General, General Secretariat of the National Committee of Productive Economy of Cambodia
២០១៩-បច្ចុប្បន្ន
2005
សមាជិក នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Member, Supreme National Economic Council
២០១៦-បច្ចុប្បន្ន
2000
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director, Department of Statistics and Economic Analysis, MEF
២០១៥-២០២០
1998
ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការផលិតភាពកម្ពុជា
Director, Secretariat of the Committee of Productivity of Cambodia
២០១៥-២០១៩
1996
ទីប្រឹក្សា នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Advisor, Supreme National Economic Council
២០១៣-២០១៦
1994 – 1995
ទីប្រឹក្សា ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ
Advisor to Permanent Deputy Prime Minister, His Excellency Keat Chhon
២០០៥-២០១៦
1993 – 1994
ព្រឹទ្ធបុរសរង សាស្ត្រាចារ្យ និងជាអនុប្រធានការិយាល័យសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា
Pannasastra University of Cambodia, Assistant Dean and Lecturer, Associate Director, Office of Research and Development
២០១៣-២០១៤
1989 – 1993
ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃគណៈកម្មការប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
Head, Technical Working Group for the Commission of Minimum Wage
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
បោះពុម្ពផ្សាយ
2006Sisowath, D. Chanto, “The Evolution of Cambodia’s Social Structure”, in Fairness, Globalization and Public Institution, eds., Jim Dator, Dick Pratt and Yongseok Seo, Hawaii University Press (University of Hawaii: Honolulu, 2006)
2006Sisowath, D. Chanto, “Region Within A Region: The Mekong and ASEAN”, in The Mekong Arranged and Rearranged, eds., Maria Serena L. Diokono and Nguyen Van Chinh, Mekong Press (Mekong Press: Chaing Mai, 2006)
2006Sisowath, D. Chanto, “Cambodia: Current State of Future Project Spread of HIV/AIDS”, eds., Tadashi Yamamoto and Satoko Itoh ( JCIE: Tokyo, 2006)
2005Sisowath, D. Chanto, “ASEAN-China Cooperation for the Greater Mekong Sub-Region Development”, in ASEAN-China Relations: Realities and Prospects, eds., Saw See Hock, Shing Lijun and Chin Kin Wah (ISEAS: Singapore, 2005)
2005Sisowath D. Chanto, “Cambodia’s Perception on the Role of the US and China, in Betwixt and Between, ed., Evelyn Goh (IDSS: Singapore, 2005)
2004Sisowath, D. Chanto, “Strengthening Democratic Governance in Post-Conflict Situation” (UNDP Governance Center: Oslo, 2004
2003Sisowath, D. Chanto, “Towards Environmental Governance: Framework for Success”, in First Southeast Asia Water Forum: Strengthening Regional Capacity Through Best Practices in Integrated Water Resources Management (Global Water Partnership Southeast Asia Technical Advisory Committee (GWP-SEATAC: Chaing Mai, 2003)
2003Sisowath, D. Chanto, “Towards Environmental Governance: Framework for Success” (World Resource Institute: Washington D.C., 2003)
2002Sisowath, D. Chanto, “Poverty Reduction in Cambodia: Education is Key”, (Asian Media Information and Communication Center: Singapore, 2002)
2001Sisowath, D. Chanto, “ASEAN and Taiwan in East Asia: Searching for Common Interests, (Institute of International Relations: Taipei, 2001)
2001Sisowath, D. Chanto and Kao, Kim Hourn, “Greater Mekong Sub-region: An ASEAN Issue”, in Reinventing ASEAN, eds., Simon Tay, Jesus P. Estanilao, and Hadi Soesastro (ISEAS: Singapore, 2001)
2001Sisowath D. Chanto, “Cambodia’s Development Trajectory”, in CICP’s Perspective Publication (CICP: Phnom Penh, 2001)
2001Sisowath, D. Chanto, “Foreign Assistance to Cambodia’s Rehabilitations”, in Panaroma, vol. 3, no. 2 (Konrad Adenuaer Stiftung: Singapore, 2001)
2001Sisowath, D. Chanto, “Study on Cambodia’s Labor Market: Reference to Poverty Reduction, Growth and Adjustment to Crisis”, Working Paper No. 18 (Cambodia Development Resource Institute: Phnom Penh, 2001)
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៣
2013
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ធិបឌិន្ទ
Royal Order of Cambodia Commander