រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Ros Seilava

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
រស់ សីលវ៉ា
ROS SEILAVA
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៦៤
10 July 1964
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
រាជធានីភ្នំពេញ , ប្រទេសកម្ពុជា
Phnom Penh, Cambodia
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០០-២០០២
2000-2002
អនុបណ្ឌិតកិច្ចការអន្តរជាតិ ជំនាញផ្នែកការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច
សាកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀ, ទីក្រុងញូវយ៉ក ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក

Master of International Affairs (MIA) in Economic Policy Management
Columbia University, New York, U.S.A.
១៩៨៧-១៩៩២
1987-1992
បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម, វិទ្យាស្ថាន Pedagogy អតីតសហភាពសូវៀត
BA in Social Studies, Penza’s Institute of Pedagogy, former USSR
១៩៨២-១៩៨៥
1992-1985
សញ្ញាប័ត្របណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសជំនាញថាមពលអគ្គីសនីកំដៅ
សាលាបច្ចេកទេសវ៉ុលហ្គូដិដខ្ញុំវ៉ុលវ៉ូដអតីតសហភាពសូវៀត

Technical & Vocational Training Degree, Thermo-electric Energy Specialist
Volgograd’s Technical School I, Volgograd, former USSR
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃសាជីវកម្មធនាឥណទានកម្ពុជា
Chairman, Credit Guarantee Corporation of Cambodia (CGCC)
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
Chairman of Executive Committee, National Social Protection Council
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបរធនបាលនៃមូលនិធិគន្ធបុប្ឆាកម្ពុជា
Vice Chairman, Board of Trustees of the Cambodia Kantha Bopha Foundation
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
នាយកប្រតិបត្តិ, មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា
Executive Director, Cambodia Kantha Bopha Foundation
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
ទេសាភិបាលតំណាងកម្ពុជាប្រចាំ ERIA
ERIA Governor of Cambodia
(ERIA-Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)
២០២១
2021
អនុប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
Vice Chair, Council of Non-Bank Financial Service Authority (NBFSA)
២០១៦-បច្ចុប្បន្ន
2016-Present
អគ្គលេខាធិការ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ)
Secretary General, General Secretariatof Steering Committee of the Public Financial Management Reform (GSC)
២០១៦-បច្ចុប្បន្ន
2016-Present
អនុរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ាន
Deputy Finance Minister for Cambodia in ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM)
២០១៤-បច្ចុប្បន្ន
2014-Present
សមាជិក, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា
Member of Board of Directors, Cambodia Climate Change Alliance (CCCA)
២០១៣-បច្ចុប្បន្ន
2013-Present
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជា
Chairman, Agricultural and Rural Development Bank
២០១៣-បច្ចុប្បន្ន
2013-Present
សមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (SNEC)
Member, Supreme National Economic Council (SNEC)
២០១៣-បច្ចុប្បន្ន
2013-Present
សមាជិក នៃក្រុមប្រឹក្សាធនាគារជាតិកម្ពុជា
Member of Board of Directors, National Bank of Cambodia
២០១៣-បច្ចុប្បន្ន
2013-Present
អ្នកសម្របសម្រួលជាតិនៃកម្មវិធីមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ
Greater Mekong Subregion (GMS) National Coordinator, Cambodia
២០០៨-បច្ចុប្បន្ន
2008-Present
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា “កម្ពុជា រី”
Chairman, Cambodian Reinsurance Company “Cambodia Re”
២០១៣-២០២០
2013-2020
អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Undersecretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០០៨-២០១៣
2008-2013
អគ្គលេខាធិការរង នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Secretary General, Ministry of Economy and Finance
២០០៦-២០០៨
2006-2008
ទីប្រឹក្សា នាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារពិភពលោក, សហរដ្ឋអាមេរិក
Advisor to Executive Director, World Bank Board of Executive Directors, U.S.A.
២០០៥-២០០៦
2005-2006
នាយក នៃនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
Director, Department of Economic and Public Finance Policy, Ministry of Economy and Finance
២០០២-២០០៥
2002-2005
អនុប្រធានផ្នែករៀបចំផែនការគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនិងត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director, Economic and Financial Policy Planning and Monitoring Unit
១៩៩៣-២០០០
1993-2000
អ្នកត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ នៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ
Financial Controller, Financial Affairs Department, Ministry of Economy and Finance
១៩៩៣-១៩៩៣
1993-1993
សាស្រ្តាចារ្យ នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា ភ្នំពេញ, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
Lecturer, Phnom Penh Institute of Technology, Ministry of Education, Youth and Sports
១៩៨៥-១៩៨៧
1985-1987
អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសមេកានិចនិងមន្ទីរពិសោធន៍នៅរោងចក្រថាមពលក្រោម ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
Mechanical and Laboratory Technician at Power Plant, Ministry of Industry, Mines and Energy
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
ភាសាអង់គ្លេស, ភាសារុស្សី
English, Russian
បោះពុម្ពផ្សាយ
2015-2025Industrial Development Policy in Cambodia, SNEC
2010-2011Cambodia’s Policy for Rice Production and Export Promotion, SNEC
Periodic Cambodia- Macroeconomic Policy and Management Report, SNEC
2005-2006Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis (SWOT) on Cambodian Economy, SNEC, UNDP & Harvard University
2005-2006Cambodia Economic Report, ADB TA, SNEC
2005 – 2006Co-chair of Cambodia Macroeconomics and Health Technical Advisory Group (Report on “Financing the Cambodian Public Health Sector”). Assessment of weaknesses of public finance system in provision of health care services
2004-2005Research on Contract Farming in Cambodia, SNEC & ADBI
2003Road Maintenance in Cambodia: Policy and Mechanism, SNEC
2002-2003Working Paper on Dollarization in Cambodia, SNEC
2002-2003Development Potentials of Triangle Area (Cambodia-Vietnam-Laos), SNEC
2002Protected Areas and Development Review in Lower Mekong River, Case Study on Economic Benefits of Cambodia’s South West Protected Areas, (IUCN, Ministry of Economy & Finance and Ministry of Environment, Cambodia)
2002Pro-poor Macroeconomic Policies, Studies on Impacts of Macroeconomic Policies on Poverty, (UNDP, Ministry of Economy and Finance and National Bank of Cambodia)
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៧
2017
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross
N/Aមេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ ធិបឌិន្ទ
Royal Order of Cambodia Grand Officer (Thipadin)
N/Aមេដាយសុវត្ថារាថ្នាក់ អស្សប្ញទ្ធិ
Royal Order of Sowathara Officer (Assaridh)
N/Aមេដាយការងារ ថ្នាក់មាស នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Medal of Labor Gold of the Kingdom of Cambodia