រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផាន់ ផល្លា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផាន់ ផល្លា​​
​​​​រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. PHAN PHALLA

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ផាន់ ផល្លា
PHAN PHALLA
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
១ កញ្ញា ១៩៧៣
01 September 1973
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
សង្កាត់លេខ ១ ក្រុងភ្នំពេញ
Sangkat 1, Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married
កម្រិតវប្បធម៌
២០០០-២០០៤
2000-2004
បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ច
Ph.D in Economics, University of Wollongong, Australia
១៩៩៨-១៩៩៩
1998-1999
អនុបណ្ឌិតពាណិជ្ជកម្ម
Master of Commerce, New South Wales University, Australia
១៩៩៦-១៩៩៧
1996-1997
អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
Master of Business Administration, Hawaii Pacific University, USA
១៩៩២-១៩៩៤
1992-1994
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ
Bachelor of Business Administration and Finance, Hawaii Pacific University, USA
១៩៨៧-១៩៩០
1987-1990
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិ.ព្រះសីសុវត្ថិ)
High School Diploma (Sisowath)
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១៣-បច្ចុប្បន្ន
2013-Present
អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary-General, Committee on Economic and Financial Policy
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021-Present
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
Chairman of the Board of Directors, SME Bank of Cambodia
២០២៣-បច្ចុប្បន្ន
2023-Present
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបធនបាលនៃមូនិធិអភិវឌ្ឍជំនាញ
Chairman of the Board of Directors, Skill Development Fund
២០១៤-បច្ចុប្បន្ន
2014-Present
សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Member of the Supreme National Economic Council (SNEC)
២០១៦-បច្ចុប្បន្ន
2016-Present
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Board Member of Sihanouk-Ville Autonomous Port
២០១២-បច្ចុប្បន្ន
2012-Present
សមាជិកក្រុមការងាររៀបចំសុន្ទរកថាសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្រ្តី
Member of Taskforce of Speechwriting for the Prime Minister
២០១៦-២០២០
2016-2020
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Undersecretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១៣-២០១៦
2013-2016
អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director General, General Department of Policy, Ministry of Economy and Finance
២០០៨-២០១៣
2008-2013
ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director, Information Technology Department, Ministry of Economy and Finance
២០០៥-២០០៨
2005-2008
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director of Department, Ministry of Economy and Finance
២០០៤-២០០៥
2004-2005
មន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Official, Ministry of Economy and Finance
២០០៣-២០០៤
2003-2004
មន្រ្តីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
Official, Ministry of Posts and Telecommunications
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស និង ថៃ
English and Thai
បោះពុម្ពផ្សាយ
២០២៣
2023
យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ២០២៣-២០២៨
National Strategy for Developing the Informal Economy 2023-2028
២០២១
2021
ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីស្តារជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី២០២១-២០២៣

The Strategic Framework and Programs for the Economic Recovery in Context of Living with Covid-19 in a New Normal 2021-2023
២០២២
2022
យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងកាបូបកម្ពុជា ២០២២-២០២៧
Cambodia Garment, Footwear and Travel Goods (GFT) Sector Development Strategy 2022-2027
២០១៤
2014
យុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម (I) ២០១៤-២០១៨
Medium Term Revenue Mobilization Strategy (I) 2014-2018
២០១៩
2019
យុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម (II) ២០១៩-២០២៥
Medium Term Revenue Mobilization Strategy (II) 2019-2025
២០០២-២០២៣
2002-2023
យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ៤ដំណាក់កាល
Rectangular strategies, 4 Phases
២០១៦
2016
ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ ២០៥០
Cambodia Vision 2050
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១២
2012
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer
២០១៣
2013
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross
២០១៣
2013
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer
២០១៧
2017
គ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Monisaraphon Grand Officer