រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្ដម គីម សុភៈ

ឯកឧត្តម​ គីម សុភៈ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Kim Sopheak

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
គីម សុភៈ
Kim Sopheak
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៧៥
6 February 1975
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
សង្កាត់លេខ ៦ ក្រុងភ្នំពេញ
Sangkat 6, Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៦បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច សាកលវិទ្យាល័យឆាលស្ទ័ត
២០០០មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ហិរញ្ញវត្ថុ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
១៩៩៩បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
១៩៩៧បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច សាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចប្បន្នរដ្ឋលេខាធិការ និងជានាយកខុទ្ទកាល័យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១៥-បច្ចុប្បន្នអគ្គលេខាធិការ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
២០១៨-២០២០អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជា នាយកខុទ្ទកាល័យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១៦-២០១៨នាយកខុទ្ទកាល័យទេសរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១៣-២០១៦នាយកខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០៩-២០១៥អគ្គលេខាធិការរង ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
២០០៥-២០១៣អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០៤-២០១៣អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០០-២០១៣ប្រធានក្រុមជំនួយការ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា សេដ្ឋកិច្ចជាតិ, រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយក រដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
២០០០-២០០៤ជំនួយការសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ខុទ្ទកាល័យសម្តេចតេជោ
១៩៩៧-២០០០មន្រ្តីនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៥
2015
ជាតូបការ
Medal of National Merit
២០១០សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីយានី ព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស កុសុមៈ នារីរ័ត្ន ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
២០១០
2010
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer
២០០៩
2009
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross
២០០៩
2009
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ ធិបឌិន្ទ
Royal Order of Cambodia Commander
២០០៥
2005
សុវត្ថារា ថ្នាក់ សេនា
Royal Order of Sowathara Officer
២០០៣
2003
សុវត្ថារា ថ្នាក់ អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Sowathara Chevalier
២០០២
2002
មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Monisaraphon Chevalier