រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្ដម គីម សុភៈ

ឯកឧត្តម​ គីម សុភៈ រដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Kim Sopheak

Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :គីម សុភៈ
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៧៥
ទីកន្លែងកំណើត:សង្កាត់លេខ ៦ ក្រុងភ្នំពេញ
សញ្ជាតិ:ខ្មែរ
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច

កំរិតវប្បធម៌
២០០៦បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច សាកលវិទ្យាល័យឆាលស្ទ័ត
២០០០មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ហិរញ្ញវត្ថុ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
១៩៩៩បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
១៩៩៧បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច សាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិការងារ
២០២០ – បច្ចប្បន្នរដ្ឋលេខាធិការ និងជានាយកខុទ្ទកាល័យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១៥ – បច្ចុប្បន្នអគ្គលេខាធិការ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
២០១៨ – ២០២០អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជា នាយកខុទ្ទកាល័យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១៦ – ២០១៨នាយកខុទ្ទកាល័យទេសរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១៣ – ២០១៦នាយកខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០៩ – ២០១៥អគ្គលេខាធិការរង ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
២០០៥ – ២០១៣អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០៤ – ២១៣អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០០ – ២០១៣ប្រធានក្រុមជំនួយការ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា សេដ្ឋកិច្ចជាតិ, រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយក រដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
២០០០ – ២០០៤ជំនួយការសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ខុទ្ទកាល័យសម្តេចតេជោ
១៩៩៧ – ២០០០មន្រ្តីនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើតខ្មែរ
ភាសាបរទេសអង់គ្លេស
គ្រឿងឥស្សរិយយស
ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ជាតូបការ
ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីយានី ព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស កុសុមៈ នារីរ័ត្ន ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១០ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេនា
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៩ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ ធិបឌិន្ទ
ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៥សុវត្ថារា ថ្នាក់ សេនា
ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៣សុវត្ថារា ថ្នាក់ អស្សឬទ្ធិ
ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០២មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ អស្សឬទ្ធិ